جلال پس از آزادی از زندان از همسرو فرزندان خود به دور بوده و زندگی جدیدی را آغاز کرده اما متوجه می شود که همسرش از دنیا رفته و...

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم قصر شیرین
  • دانلود رایگان فیلم قصر شیرین
  • خرید و دانلود فیلم قصر شیرین
  • تیزر فیلم قصر شیرین
  • بازیگران فیلم قصر شیرین
  • خلاصه فیلم قصر شیرین

تیزر فیلم قصر شیرین

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!