مجید رضایی (خیامی) مستأجری است که صاحبخانه اش او را جواب کرده است. او در تهران به دنبال خانه می گردد تا اینکه در این میان خانه ای زیر قیمت پیدا و اجاره می‌کند. حال در این خانه روحی سرگردان وجود دارد که باعث به وجود آمدن اتفاقات مختلف و بامزه ای در طول داستان می‌شود که …

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم اکازیون
  • دانلود فیلم اکازیون

اطلاعات بیشتر

عوامل فیلم

درباره فیلم اکازیون

اکازیون فیلمی دارم به کارگردانی علی میری است که در سال 1393 منتشر شد.

sunopsis

Majid Rezaei (Khayami) is a tenant whose landlord has answered him. He is looking for a house in Tehran until he finds and rents a house at a lower price. Now in this house there is a wandering spirit that causes different and funny events throughout the story that…

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!