دانلود انیمه ناروتو شیپودن

، ، | محصول سال  کشور  به زبان 

داستان انیمه Naruto ShippUden در مورد نوجوانی به نام ناروتو اوزاماکی است. این نوجوان در روستایی به نام شینجو با دوستان خود زندگی میکند. ناروتو رویای تبدیل شدن به بزرگترین نینجای منطقه را در سر خود می پروراند و برای این کار تلاش بی وقفه ای را پی میگیرد.

لینک های دانلود قسمت 25 از فصل 10 انیمه ناروتو شیپودن افزوده شد | فصل 1 تا 9 به صورت کامل افزوده شد | تیزر ،گالری تصاویر و لیست بازیگران افزوده شد

گالری تصاویر انیمه Naruto: Shippûden ناروتو شیپودن

 • دانلود انیمه ناروتو شیپودن
 • نسخه کم حجم انیمه ناروتو شیپودن
 • تماشای آنلاین انیمه ناروتو شیپودن
 • دانلود انیمه Naruto: Shippûden
 • نسخه کم حجم انیمه Naruto: Shippûden
 • تماشای آنلاین انیمه Naruto: Shippûden

محتوای فیلمر مناسب جمع خانواده بوده و بازبینی شده است

دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23 دانلود قسمت 24 تـمـاشـا قسمت 24 دانلود قسمت 25 تـمـاشـا قسمت 25 دانلود قسمت 26 تـمـاشـا قسمت 26 دانلود قسمت 27 تـمـاشـا قسمت 27 دانلود قسمت 28 تـمـاشـا قسمت 28 دانلود قسمت 29 تـمـاشـا قسمت 29 دانلود قسمت 30 تـمـاشـا قسمت 30
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23 دانلود قسمت 24 تـمـاشـا قسمت 24 دانلود قسمت 25 تـمـاشـا قسمت 25 دانلود قسمت 26 تـمـاشـا قسمت 26 دانلود قسمت 27 تـمـاشـا قسمت 27 دانلود قسمت 28 تـمـاشـا قسمت 28 دانلود قسمت 29 تـمـاشـا قسمت 29 دانلود قسمت 30 تـمـاشـا قسمت 30
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23 دانلود قسمت 24 تـمـاشـا قسمت 24
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23 دانلود قسمت 24 تـمـاشـا قسمت 24
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23 دانلود قسمت 24 تـمـاشـا قسمت 24 دانلود قسمت 25 تـمـاشـا قسمت 25 دانلود قسمت 26 تـمـاشـا قسمت 26 دانلود قسمت 27 تـمـاشـا قسمت 27 دانلود قسمت 28 تـمـاشـا قسمت 28 دانلود قسمت 29 تـمـاشـا قسمت 29 دانلود قسمت 30 تـمـاشـا قسمت 30 دانلود قسمت 31 تـمـاشـا قسمت 31
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23 دانلود قسمت 24 تـمـاشـا قسمت 24 دانلود قسمت 25 تـمـاشـا قسمت 25 دانلود قسمت 26 تـمـاشـا قسمت 26 دانلود قسمت 27 تـمـاشـا قسمت 27 دانلود قسمت 28 تـمـاشـا قسمت 28 دانلود قسمت 29 تـمـاشـا قسمت 29 دانلود قسمت 30 تـمـاشـا قسمت 30 دانلود قسمت 31 تـمـاشـا قسمت 31
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23 دانلود قسمت 24 تـمـاشـا قسمت 24
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23 دانلود قسمت 24 تـمـاشـا قسمت 24
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23 دانلود قسمت 24 تـمـاشـا قسمت 24 دانلود قسمت 25 تـمـاشـا قسمت 25
دانلود با دوبله فارسی دانلود قسمت 1 تـمـاشـا قسمت 1 دانلود قسمت 2 تـمـاشـا قسمت 2 دانلود قسمت 3 تـمـاشـا قسمت 3 دانلود قسمت 4 تـمـاشـا قسمت 4 دانلود قسمت 5 تـمـاشـا قسمت 5 دانلود قسمت 6 تـمـاشـا قسمت 6 دانلود قسمت 7 تـمـاشـا قسمت 7 دانلود قسمت 8 تـمـاشـا قسمت 8 دانلود قسمت 9 تـمـاشـا قسمت 9 دانلود قسمت 10 تـمـاشـا قسمت 10 دانلود قسمت 11 تـمـاشـا قسمت 11 دانلود قسمت 12 تـمـاشـا قسمت 12 دانلود قسمت 13 تـمـاشـا قسمت 13 دانلود قسمت 14 تـمـاشـا قسمت 14 دانلود قسمت 15 تـمـاشـا قسمت 15 دانلود قسمت 16 تـمـاشـا قسمت 16 دانلود قسمت 17 تـمـاشـا قسمت 17 دانلود قسمت 18 تـمـاشـا قسمت 18 دانلود قسمت 19 تـمـاشـا قسمت 19 دانلود قسمت 20 تـمـاشـا قسمت 20 دانلود قسمت 21 تـمـاشـا قسمت 21 دانلود قسمت 22 تـمـاشـا قسمت 22 دانلود قسمت 23 تـمـاشـا قسمت 23 دانلود قسمت 24 تـمـاشـا قسمت 24 دانلود قسمت 25 تـمـاشـا قسمت 25
دانلود تیزر با لینک مستقیم

درباره انیمه ناروتو شیپودن

ناروتو نام یک مجموعه مانگای پرطرفدار است که توسط ماساشی کیشیموتو نوشته و مصورسازی شده‌است

و بر اساس آن چندین مجموعه انیمه نیز ساخته شده‌است.

synopsis

Naruto Uzumaki, is a loud, hyperactive, adolescent ninja who constantly searches for approval and recognition, as well as to become Hokage, who is acknowledged as the leader and strongest of all ninja in the village

شما میتوایند انیمه بسیار زیبای ناروتو شیپودن را با دوبله جذاب فارسی از وبسایت فیلمر دانلود کرده یا به صورت آنلاین تماشا نمایید.

لینک های مهم

ارسال دیدگاه

 1. ناروتو میدونین چند وقته که تموم.شده؟؟
  شما هنوز هم نتونستین فصل ۱۰ رو تموم کنین 😳
  دوستانی که این پیام رو میبینند و دوست دارن زودتر این انیمه رو ببینن
  برید تو سایت یابرنامه آپارات از اونجا دانلود کنین اونجا کیفیت از ۱۴۴ دا ره تا ۱۰۸۰ پس برید تو سایت آپارات واسم فصلی رو که دارین میبینین رو بزنین با قسمت که ندیدین!
  راحت میاد بالا و میتونین هم آنلاین ببینین هم دانلود کنین تازه. اگه دانلود کنین حجم اش کمتره .
  از این سایت فیلمر کاری بر نمیاد.

 2. ببینید دوستان یه واقعیتی رو می خوام بگم اونم اینکه ،انیمیشن ناروتو چند سال پیش تموم شده ،یعنی کاری نداره بقیه قسمت هارو گذاشتن ،من نمی دونم چرا نمی ذارن بقیه قسمت هارو ،شاید به خاطر اینکه میخواد سرگرم باشه یا یه کار مهمی انجام بده ،این یه واقعیتی هستش ،شاید به خاطر اینکه می خواد بازدید های سایتش بیشتر شه

  • سلام بنیامین جان.
   بله دقیقا به همین خاطره ما میخوایم بازدید سایتمون بیشتره بشه. همینو میخواستید بشنوید ؟ 🙂
   این مطلب با اینهمه کامنتی که گرفته یک صدم مطالب اصلی ما بازدید نداشته و فقط به خاطر دوستانه که آپدیت میشه وگرنه همینم آپدیت نمیکنیم.

  • نارتو همجا هست ولی سیستم بارگذاری شما و پخشا آنلاین شما حرفه ای میدونیم سختی ها زیادی هست ولی. ممنون میشیم فصل بیشتری بزارید سپاس فراوان

   • سلام قاسم جان.
    امیدوارم حالتون خوب باشه.
    ما روال کارمون همین ۲۰ قسمت بوده بزارید تا همین مسیر پیش بریم.

 3. سلام خسته نباشید
  برای فصل 2 ناروتو شیپودن کیفیت HQ و LQ چه کیفیت هایی هست؟

  • سلام امین جان.
   این فصل چون کیفیت خوبی ازش نبوده این کیفیت ها قرار گرفته. خیلی بالا نیست کیفیتش.

 4. سلام من سریال ناروتو رو خیلی دوست دارم ولی منتظرم که قسمت های بعدی بیان ولی خیلی دیر می آید لطفا زود تر بقیه قسمت ها رو بذارید

  مچکرم از سایت خوبتون

 5. دوستان عزیز میدونم به زودی میخاین بزارین ولی میشه تاریخ مشخص رو به ما بگید ازتون خواهش میکنم فقط همینو بگید

  • تعداد قسمت ها باید 500 قسمت باشه اما این کمتره لطفارسیدگی کنید

   • سلام امیدوارم خوب باشی.
    همه قسمت ها به مرور افزوده میشه.

  • سلام امیر جان.
   امیدوارم حالتون خوب باشه.
   مشکل برطرف شد.

 6. خوشحالم که دارید به سرعت قسمت هارو اپلود میکنید واقعا خسته نباشد

 7. واس من دانلود نمیشه از این سایت میشه بگید مشگلش چیه

  • سلام امیر محمد جان.
   امیدوارم حالتون خوب باشه.
   لینک های دانلود با مشکل مواجه شده بودن که برطرف شد.

 8. سلام خسته نباشین خیلی ممنون از سایت خوبتون
  لینک هایه دانلود دچار مشکل شدن لطفا رسیدگی کنین

  • سلام مهدی جان.
   امیدوارم حالتون خوب باشه.
   مشکل برطرف شد.

 9. سلام خسته نباشید لینک های انیمه ی ناروتو شیپودن از قسمت شانزده به بعد مشکل دارند و ارور اتصال شما خصوصی نیست را می آورد و قسمت های بعدی انیمه ی کبدی سوزان را زودتر بزارید

  • سلام پارسا جان.
   امیدوارم حالتون خوب باشه.
   لینک های دانلود کلیه فایل ها ایراد داشت که بعد از پیگیری ما مشکل برطرف شد.

 10. خسته نباشید
  لطفا انیمه Fullmetal Alchemist: Brotherhood رو دوبله قرار بدید خیلی ممنون میشم.

  • سلام امیدوارم حالتون خوب باشه.
   تو صفحه درخواست فیلم و سریال پیام بزارید.

 11. سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه بابت رسیدگی تون به اپلود قسمت ها ممنون بابت سایت بسیار خوبتون امید وارم با قدرت پیش برید

 12. سلام شما چه روز هایی درهفته قسمت های جدید آپلود میکنین

 13. خیلی ممنون از این سایت سرعت آپدیت خوب می شه یه خورده سریعتر فیلم بزارین ممنون میشم

  • سلام مانی جان.
   امیدوارم حالت خوب باشه.
   منظورت رو متوجه نمیشم.

 14. فصل دهم کامل هست الان میشه بقیه انیمه رو بدون سانسور بزارید با دوبله ۲ زبانه لطفا

  • سلام سروش جان.
   امیدوارم حالت خوب باشه.
   فصل دهم در حال به روزرسانی هستش.

 15. ببخشیدیه سوال
  شما سفترش هم قبول میکنین؟
  مثلا ازتون فصل به فصل سفارش بدیم
  میشه لطفا قبول کنین؟
  من که معتادش شدم
  یه روز نبینم افسرده میشم🥵🥵

  • سلام امیر رضا جان.
   امیدوارم حالت خوب باشه.
   منظورتون رو متوجه نشدم. ولی روند ارسال سریال همینطوری هست زودتر نمیتونیم بزاریم.

   • میگم اگه سفارش بدیم میشه سریع تر اپلود کنین؟؟
    لطفا🥺
    منظور ازتون بخریم

    • سلام امیر رضا جان.
     امیدوارم حالتون خوب باشه.
     خیر امکانش نیست.

  • سلام.
   ۵ قسمت جدید اضافه شده به فصل ۱۰.
   ما نگفتیم فصل ده کلا ۱۵ قسمته که.

 16. سلام ببخشید یه سوال دارم میشه تعداد قسمت هایی رو که در هفته اپلود میکنید به 30 تا برسونید به خدا اگه 30 تا باشه ما راضیم

  • سلام نریمان جان.
   امیدوارم حالتون خوب باشه.
   فک نکنم. سخته اون طوری هر روز باید آپدیت بشه.

  • سلام علی اکبر جان.
   9 فصل به صورت کامل و فصل 10 هم تا قسمت 15

 17. کی قسمت های جدید میاد چرا نمیتونین همه شو یکجا بزارین؟

  • سلام امروز قسمت های جدید افزوده میشه سینا جان.
   همش رو نمیتونیم با هم بزاریم وقت نمیکنیم.

 18. کی قسمت های جدید میاد چرا نمیتونین همه شو یجا بزارین؟

  • سلام امروز قسمت های جدید افزوده میشه سینا جان.
   همش رو نمیتونیم با هم بزاریم وقت نمیکنیم.

 19. کی قسمت های جدید میاد چرا نمیتونین همه شو بجا بزارین؟

  • سلام امروز قسمت های جدید افزوده میشه سینا جان.
   همش رو نمیتونیم با هم بزاریم وقت نمیکنیم.

 20. کی قسمت های جدید میاد چرا ممنونیم همه شو بجا بزارین؟

  • سلام امروز قسمت های جدید افزوده میشه سینا جان.
   همش رو نمیتونیم با هم بزاریم وقت نمیکنیم.

  • سلام عادل جان.
   امیدوارم حالتون خوب باشه.
   بیشتر از 500 قسمته فک میکنم.

  • سلام سینا جان.
   امیدوارم حالت خوب باشه.
   بله سانسور شده هستش.

   • ممنون سایتتون کامله من هر جایی گشتم پیدا نکردم این سریال رو لطفا زود تر ادامه سریال رو بزارید

  • سلام رضا جان.
   امیدوارم حالت خوب باشه.
   ما هفته ای 20 قسمت میزاریم.

   • فکرکنم کلا برای شما ۳ ماه طول میکشه که ادامشو بزارین🥵
    من تا اون موقعه تلف میشم🥵

    • سلام امیر رضا جان.
     امیدوارم حالتون خوب باشه.
     5 قسمت جدید افزوده شد.

 21. چرا جدید نمیزارین روزی ۳ بار میام سر میزنم پس زود باشید دوستان

 22. التماس میکنم مگه چقدر سخته که هر روز یه فصل رو بزارین ازتون خواهش میکنم و جدی ندیده بودم که سایت به این خوبی باشه

 23. سلام حجمشون کمه یا کیفیتشون پایینه من 720 دانلود کردم کلا 60 مگابایته

 24. سلام لطفا همشو بزارید ۲۱ فصله شما فقط ۱۰ فصلشو گذاشتید

 25. یه سوال من اگه بخوام بوروتو رو ببینم باید چبکار کنم (بوروتو اسم مجموعه ی جدیدی هست که شخصیت اصلی پسر ناروتوعه

 26. چرا بقیه رو نمی زارین تا امروز بزارین خیلی زود بزارین خیلی خیلی خیلی زوووووود میفهمی زووووود

 27. خدایی نامردی نکنین،من نمیدونم اگ این سایت نبود باید چکار میکردم
  واقعا عالیه منم موافقم یکم دیر قسمت‌های ناروتو رو می‌زارن من خودم هر روز میام سرمیزنم😑ولی از حق نگذریم سایتتون بی نظیره فقط لطف کنین یکم سریعتر قسمتارو بزارید🥺

  • سلام بگانه جان.
   خیلی ممنون که مارو درک میکنی.
   ما تمام تلاشمون میکنیم که شماها راضی باشین.
   چشم سعی میکنیم زودتر بزاریم.

 28. ببخشین اون پایین کپی رایت تایپ شده منظورتون اینه که حقوق نشر فیلم هایی که تو سایت هستتو دارین؟
  یع سوال فنی دیگه اینارو شرکت سازنده ژاپنی خودش واسه دانلود گذاشته بدون حق نشر آیا!!؟منظورم دوبلش نیس ها البته

  • سلام.
   نه کپی رایت برای قالب هستش
   مطالب فیلمر غیر از تعدادی خاص کپی رایت ندارن. این انیمه هم از هموناس که کپی رایتی براش پرداخت نشده توسط ما.

 29. سلام خسته نباشید ببخشید سایتتون خیلی خوبه ولی تو این انیمه خیلی کندین لطفا حداقل هفته ای بیست قسمت بزارید ممنون بابت سایت خوبتون

  • سلام علیرضا جان
   امیدوارم حالتون خوب باشه.
   به زودی افزوده میشه.

 30. ازتون خیلی ممنونم ولی میخام چند تا نکته بگم
  دیر به دیر قسمت ها رو میزارید تا فصل ۲۱ هست ولی تا ۹ گذاشتین
  سانسور ها خیلی زیادن
  ولی در کل تا همینجا هم ازتون خیلی خیلی ممنونم 🤩

 31. سلام خسته نباشید میشه یکی لطف کنه به من ترتیب کامل ناروتو رو توضیح بده حتی اون سینمایی هاشو داستان سینمایی هاش دیگه چیه

 32. درود و خسته نباشید فصل هشتم کیفیت ۴۸۰p قسمت ۱۲ لینکش با ارور ۴۰۴ روبه رو میضه لطفا رسیدگی کنید…

 33. ناروتو شیپودن کلاً ۲۱ فصل که سر حمع میشه ۵۰۰ قسمت که شما فقط ۹ فصل رو قرار دادیدن اگر میشه حد اقل دوفصل دیگه روهم دوبله کنین و بفرستین داخل سایت

 34. ببخشید قانون کپی رایت این اثر چگونه است ؟
  اثرهایی که تو این سایتتون هستن حق کپی رایت دارن یا نع منطورم حق کپی رایت خود اثره نه دوبله شدش

  • سلام امیدوارم حالتون خوب باشه.
   کپی رایتی بابت این اثر پرداخت نشده.

 35. سلام اگه میشه چند تا انیمه ی خوب دیگه مثل این بهم پیشنهاد بدین این فیلم خیلی دیر به دیر قسمت هاش میاد ..

 36. سلام اگه میشه چند تا انیمه ی خوب دیگه مثل این بهم پیشنهاد بدین این فیلم خیلی دیر به دیر قسمت هاش میاد

 37. فیلیمو این انیمه رو توی یک هفته کامل گذاشت این انیمه ۵۰۰ قسمته فیلیمو روزی ۱۰۰ قسمت گذاشت تو سایت دوبله هم هس تازه. 😐😐
  اون وقت این سایت سالی دوقسمت میزاره خوب بلد نیستی سایت نزنین مردم هم علاف نکنین

  • عزیز این هم نمیگی فیلیمو باسه این که فسلم دانلود بکنی ازت پول میگیره

  • فیلیمو این انیمه رو توی یک هفته کامل گذاشت این انیمه ۵۰۰ قسمته فیلیمو روزی ۱۰۰ قسمت گذاشت تو سایت دوبله هم هس تازه. 😐😐
   اون وقت این سایت سالی دوقسمت میزاره خوب بلد نیستی سایت نزنین مردم هم علاف نکنین

 38. امیر محمد هروز یه ۵ قسمترو بزارید به خدا خسته شدم 😡😡😡 گفت:

  تو رو خدا

  • سلام بهمن جان.
   دقیق معلوم نیست.
   ولی هفته 10 تا 20 قسمت میزاریم.

 39. سلام من واقعا از سایتتون خیلی خیلی راضی ام واقعا بهترین سایت دنیاست😍
  فقط میشه هرچه سریع تر ناروتو شیپودن رو در سایت قرار بدید من روزی ۱۰تا۵۰ قسمت ازش میبینم الان دیگه کفکیر ام خورده ته دیگ هیچی ندارم که ببینم پس ترو خدا یه ۳۰ قسمت قرار بدین تا کامل ببینم بخدا سایتتون عالیه من کلا همه چیز هام رو از این سایت میگیرم ولی درباره ناروتو خیلی خیلی کند عمل میکنین 😫😫😫😫

  • سلام سینا جان.
   چشم میزاریم.
   شما انیمه های دیگ رو ام ببین.

 40. ترو خدا التماس میکنم بزارین بقیه رووووووووووو
  زود تند سریع
  من روزی۳۰ قسمت میبینم اگه بخواین هفته ای دوقسمت بزارین که نمیشههههههههه

   • خیلی ممنون اخه من قبلا کامل دیدمش ولی از آپارات دیدم خیلی سخت میشد دانلود کردنش و یعو سایت شما رو پیدا کردم سایت شما عالیه عالی جای نگرانی نیست دانلود مستقیم بدون مشکل هرچی بگم کمه مرسی بابت زحمتاتتون

 41. سلام لطفا تو این هفته اگه میشه 500 قسمت ناروتو رو بزار چون قرار بمیرم می خوام اخرین ارزو را براورده کنم اگه هم نمیزاری لطفا منبع شو بگو برم دانلود کنم اینو به عنوان اخرین ارزو من بسپارید با سپاس

  • سلام محمد جان.
   امیدوارم حالتون خوب باشه.
   امکان قرار دادن اینهمه قسمت رو نداریم متاسفانه.
   انشالا همیشه سالم و سلامت باشید.

  • سلام علی جان.
   امیدوارم حالتون خوب باشه.
   ۲۱ فصل و بیش از ۵۰۰ قسمت.

  • سلام سام جان.
   امیدوارم حالتون خوب باشه.
   به زودی قسمت های جدید افزوده میشه.

 42. سلام ناروتو شیپودن 500 قسمت هست اگر شما بخواید با این سرعت کم قسمت ها رو بزارید ما پیر میشیم که 😐

  • سلام سهیل جان.
   همش زیاده یهویی نمیتونیم بزاریم.
   ولی به مرور همشو میزاریم.

   • من روزی ییشترز ۴ بار ب سایت سر میزنم ک ببینم گزاشتع و بعدش با تمام نا امیدی در میام🤦‍♂️😭🤣

    • سلام سهیل جان.
     امیدوارم حالت خوب باشه.
     امروز آپدیت میشه.

 43. سلام ببخشید فصل 9 چند قسمته که شما تا الان 10 قسمتش رو گذاشتین

  • سلام امیدوارم حالتون خوب باشه.
   کیفیت که عالی هستش چه کیفیتی میخواید ؟

   • سلام، ممنون.
    نسخه 720 انگار همون 480 ولی فقط بزرگتر شده یه کیفیتی بزارید که کاملا واضح باشه، شما اگه یه قسمت ببینید متوجه میشید. خیلی ممنون بابت وقتی که مذارید.

    • سلام .
     کدوم فصل چون یه تعدادی از قسمت ها فقط همون کیفیت رو داشتن به خاطر سیستم مجبور شدیم بنویسیم 720

     • چند قسمت دیدم با این کیفیت کم که اسما 720 هست واقعا دلم رو زد نمیشه تحملش کرد شیپودن که اونقدرا قدیمی نیست باید کیفیت بهتری وجود داشته باشه. در کل کیفت هایی که گذاشتید رو فقط میشه رو گوشی واضح دید. خلاصه اگر کیفیت بهتری موجود هست قرار بدید ممنون میشم.

     • سلام جعفر جان.
      ان چند قسمت کیفیت بهتر نداشته متاسفانه.

 44. سلام اینکه میگین هر هفته ۱۰ قسمت میزاریم از فصل ۹ میزارید

  یا یک جور دیگه بگم تا فصل ۸ کامل هست همش یا اونا هم ناقس هست

 45. سلام ببخشید میشه لطفا انیمه بوروتو نسل بعد ناروتو رابا دوبله فارسی شده در فیلمر قرار بدید و لطفا اگر میشه یکم قسمت های ناروتو شيبودن را بیشتر در سایت بزارید لطفا بوروتو را به دوبله فارسی در ساید بزاری خیلی ممنون میشم باتشکر از همه تون

  • سلام مهدی جان.
   بوروتو نسخه دوبله فارسی نداره کلا متاسفانه.
   ناروتو شیپودن هم به زودی آپدیت میشه باز.

   • سلام ببخشید من یک سوالی دارم آیا بوروتو دوبله فارسی می‌شه يا برای همیشه همین زیر نویس فارسی می مونه و اگه قرار دوبله فارسی بشه چقدر زمان می بره چون واقعا نمیشه زیر نویس فارسی ببینیم

    • سلام مراد جان.
     اصلا مشخص نیس که دوبله بشه.
     احتمالش هست ولی کم.

 46. با سلام اگر قسمت جدیدی قرار میدهید برای اخرین فصل هست یا فصل های گذشته هم امکانش هست که قسمت جدید واردشون بشه

  • سلام سپهر جان.
   کلا همشو قراره به صورت کامل قرار بدیم به مرور.

 47. سلام میشه بعد ناروتو شیپودن ناروتو بروتو نسل بعد رو هم بزارین سایتتون عالیه ممنون ازتون