امیر و هما پس از مدتی یکدیگر را می یابند در حالیکه یک انتخاب بیشتر ندارند؛ سیانور یا زندگی! و آن ها زندگی را انتخاب می کنند.

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم سیانور
  • دانلود رایگان فیلم سیانور
  • بازیگران فیلم سیانور
  • خلاصه داستان فیلم سیانور
  • نقد و بررسی فیلم سیانور
  • تصاویر فیلم سیانور

تیزر فیلم سیانور

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!