مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Scott Neustadter

دانلود فیلم روزالین 2022

دانلود فیلم روزالین 2022

پس از اینکه رومئو شروع به تعقیب پسر عمویش ژولیت کرد، دل شکسته بود، روزالین نقشه می‌کشد تا عاشقانه معروف را خنثی کند و پسرش را در این پیچ و تاب کمدی رومئو و ژولیت شکسپیر به دست آورد.