مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Daniele Sebastian Wiedenhaupt

دانلود فیلم آلفا 2018 • فیلمر

دانلود فیلم آلفا 2018

در دوره پارینه‌سنگی زبرین در اروپای ۲۰۰۰۰ سال پیش، یک قبیله کوچک از نوع شکارچی-گردآورنده برای یک سفر شکار آماده می شوند تا غذای زمستان آینده را جمع‌آوری کنند. تاو، پسر نوجوانش کِدا را آموزش می دهد تا شکارچی شود، تاو گراز وحشی صید می‌کند و کدا را آزمایش می کند که گراز را بکشد اما او تردید می کند..