فیلم و سریال های با برچسب تصاویر فیلم نار و نی

دانلود فیلم نار و نی

دانلود فیلم نار و نی

عکاس جوانی ، شب هنگام ، با جسد نیم جان پیرمردی مواجه می شود ، او را به بیمارستان می رساند. بر نیمکت انتظار بیمارستان با مرور دفترچه ی خاطرات پیرمرد ،‌خود را در قالب او می بیند و زندگی پیرمرد را از کودکی، در کاشان، تا لحظه ی مرگ مرور می کند.

فیلمر در اینستاگرام فیلمر در تلگرام