عکاس جوانی ، شب هنگام ، با جسد نیم جان پیرمردی مواجه می شود ، او را به بیمارستان می رساند. بر نیمکت انتظار بیمارستان با مرور دفترچه ی خاطرات پیرمرد ،‌خود را در قالب او می بیند و زندگی پیرمرد را از کودکی، در کاشان، تا لحظه ی مرگ مرور می کند.

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم نار و نی
  • دانلود فیلم نار و نی

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!