احساس می کنم همیشه توی زندگیم لبه یه پرتگاه وایسادم، دوست دارم بپرم پایین ولی هیچوقت جراتشو نداشتم،الانم ندارم...کاش می شد برگردم به عقب تا یه چیزایی رو درست کنم ولی افسوس که غیرممکنه!

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم هفت معکوس
  • بازیگران فیلم هفت معکوس
  • خلاصه داستان فیلم هفت معکوس
  • تیزر فیلم هفت معکوس
  • تصاویر فیلم هفت معکوس
  • عومل فیلم هفت معکوس

تیزر فیلم هفت معکوس

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!