در حال حاضر داستانی از این فیلم منتشر نشده.

تصاویر فیلم RRR 2

اطلاعات بیشتر

عوامل فیلم RRR 2

درباره فیلم ار ار ار 2

اس. اس. راجامولی، کارگردان RRR تأیید کرد که دنباله این فیلم هندی اکشن حماسی در مراحل اولیه‌ی توسعه است.

بازیگران فیلم RRR 2

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!