در آینده‌ای نه چندان دور، قهرمانی به نام جینو برای نبرد در لیگ ماشین‌ها، دعوت می‌شود. اما زمانی که ماشین جینو در راه بازگشت به خانه توسط گروهی از مهاجمان ناشناس ربوده می‌شود، همه چیز به هم می‌ریزد...

تصاویر انیمیشن سریالی Power Battle Watch Car

  • دانلود انیمیشن سریالی ماشین بازها
  • دانلود انیمیشن سریالی ماشین بازها
  • دانلود انیمیشن سریالی ماشین بازها
  • دانلود انیمیشن سریالی ماشین بازها
  • دانلود انیمیشن سریالی ماشین بازها
  • دانلود انیمیشن سریالی ماشین بازها
  • دانلود انیمیشن سریالی ماشین بازها
  • دانلود انیمیشن سریالی ماشین بازها

تیزر انیمیشن سریالی ماشین بازها

بازیگران انیمیشن سریالی Power Battle Watch Car

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!