آرینه و نوبهار دو دوستی هستند که پس از پایان یک مهمانی شبانه به خیابان می آیند اما با کامی مواجه می شوند که...

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم مادر قلب اتمی
  • دانلود رایگان فیلم مادر قلب اتمی
  • خلاصه داستان فیلم مادر قلب اتمی
  • بازیگران فیلم مادر قلب اتمی
  • تیزر فیلم مادر قلب اتمی
  • خرید و دانلود قانونی فیلم مادر قلب اتمی

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!