مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Charlotte Colbert

دانلود فیلم او انجام خواهد داد 2021

دانلود فیلم او انجام خواهد داد 2021

این فیلم به بررسی داستان ورونیکا گنت می پردازد که پس از ماستکتومی، همراه با پرستار جوانش، دسی، به یک خلوتگاه شفابخش در روستایی واقع در اسکاتلند می رود.