مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Daniel Richter

دانلود فیلم 2001 یک ادیسه فضایی 1968

دانلود فیلم 2001 یک ادیسه فضایی 1968

بشریت یک شی مرموز را پیدا می کند که در زیر سطح ماه مدفون شده است و با کمک HAL 9000، پیشرفته ترین ابر رایانه جهان، به دنبال یافتن منشأ آن می شود.