مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Christian Rub

دانلود انیمیشن پینوکیو 1940 • فیلمر

دانلود انیمیشن پینوکیو 1940

پیرمرد نجاری به اسم پدر ژپتو بچه ای ندارد و تنهاست و با درست کردن اشیاء چوبی امرار معاش می کند. او با درست کردن عروسکی چوبی به اسم پینوکیو باور می کند که کودکی دارد.