مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Christian Navarro

دانلود فیلم طعمه شیطان 2022 • فیلمر

دانلود فیلم طعمه شیطان 2022

داستان فیلم The Devil’s Light 1000 از آن‌جایی آغاز می‌شود که یک راهبه، خود را برای انجام جن گیری آماده می‌کند. وی در طی این امر، با نیروی اهریمنی عجیبی رو به رو می‌شود. به صورت مشکوکی، این نیروی اهریمنی به گذشته‌ی این راهبه مرتبط است و ....