مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Alice Eve

دانلود فیلم قاتل فرقه 2024 • فیلمر

دانلود فیلم قاتل فرقه 2024

یک بازپرس خصوصی مجبور به اتحاد خطرناک با یک قاتل می شود تا از زیر بطن جنایتکار وحشیانه یک شهر آرام کشف کند و نام مربی خود را که در جنایات دخیل است پاک کند.

دانلود فیلم ماشین جهنمی 2022

دانلود فیلم ماشین جهنمی 2022

بروس کاگبرن نویسنده گوشه گیر و جنجالی کتاب «ماشین جهنمی»، مجبور می شود به خاطر نامه های بی شماری که از طرف یکی از طرفداران افراطی اش دریافت می کند از اختفا بیرون بیاید. بروس با جستجو به دنبال صاحب این پیغام های رمزآلود وارد هزارتویی خطرناک می شود و درنهایت مجبور می شود با گذشته خود رو به رو شود و حقیقت پنهان کتابش را آشکار کند.

دانلود فیلم هشدار 2021

دانلود فیلم هشدار 2021

معنای زندگی از طریق چندین زندگی به هم پیوسته در آینده نزدیک کشف شده است.