یک محیط بان مرغابی زخمی ای را برای مداوا به پسرش علی می سپارد. در طول درمان، میان علی و این پرنده رابطه عاطفی شکل می گیرد و این رابطه منجر به اتفاق هایی می شود.

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم پرواز مرغابی ها
  • بازیگران فیلم پرواز مرغابی ها
  • خلاصه داستان فیلم پرواز مرغابی ها
  • نقد و بررسی فیلم پرواز مرغابی ها
  • تصاویر فیلم پرواز مرغابی ها
  • تیزر فیلم پرواز مرغابی ها

اطلاعات بیشتر

عوامل فیلم

پرواز مرغابی ها فیلمی اجتماعی و درام به کارگردانی علی شاه حاتمی و نویسندگی زهرا شاه حاتمی, علی شاه حاتمی است که در سال 1388 ساخته شده است.

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!