معلمی که تلاش دارد تا مدرسه خود را از خطر تعطیلی در امان نگه دارد به دنبال دانش آموزان غایب خود می رود تا سرنوشت آن ها را پیگیری کند ...

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم نسترن های وحشی
  • دانلود فیلم نسترن های وحشی
  • بازیگران فیلم نسترن های وحشی
  • خلاصه داستان فیلم نسترن های وحشی
  • تصاویر فیلم نسترن های وحشی
  • دانلود فیلم نسترن های وحشی

اطلاعات بیشتر

عوامل فیلم

فیلم نسترن های وحشی فیلمی اجتماعی به کارگردانی و نویسندگی رهبر قنبری است که در سال 1396 ساخته شده است.

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!