روایت سرگشتگی و دلبستگی های دو نوجوان که طی حوادثی به بلوغ اجتماعی میرسند.

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم فصل بلوغ
  • دانلود فیلم فصل بلوغ

اطلاعات بیشتر

عوامل فیلم

فصل بلوغ فیلمی احتماعی و درام به کارگردانی و نویسندگی رهبر قنبری است که ساخته سال 1393 است.

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!