منیر پیرزنی است که تمام اعضای خانواده اش در یک قرن اخیر تاریخ ایران درگیر مبارزات سیاسی بوده اند و حالا او با چالشی بزرگ درباره اتفاقات سال 88 مواجه شده است.

تصاویر فیلم

  • دانلود فیلم آشغال های دوست داشتنی
  • خلاصه داستان فیلم آشغال های دوست داشتنی
  • بازیگران فیلم آشغال های دوست داشتنی
  • تیزر فیلم آشغال های دوست داشتنی
  • خرید و دانلود قانونی فیلم آشغال های دوست داشتنی
  • دانلود رایگان فیلم آشغال های دوست داشتنی

تیزر فیلم آشغال های دوست داشتنی

اطلاعات بیشتر

عوامل فیلم

« آشغال های دوست داشتنی » درباره تقابل میان نسل ها و تفکرات گوناگون در بستر یک خانواده است و اغلب رویدادهای فیلم نیز بصورت نمادین روایت می شوند. مامان منیر که در اینجا ایران است، میزبان تمام تفکرات چپ و راست است و سعی دارد همه آنها را به آرامش دعوت کند تا بتوانند در کنار هم روزگارشان را سپری نمایند اما اعضای خانواده او هرگز از این قانون تبعیت نمی کنند. نگاه سورئال امیر یوسفی به سوژه اش برخاسته از عادت تقریباً همیشگی سیر فیلمسازی اوست. وی سالها پیش در « خواب تلخ » شخصیت اصلی داستانش را با عزرائیل مواجه می کرد و در « آتشکار » نیز پدر درگذشته به زندگی مرد باز می گشت. در اینجا نیز منیر به سراغ قاب عکس افراد درگذشته ( منهای یکی از پسران ) می رود.

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!