مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Kata Wéber

دانلود فیلم تکه های یک زن 2020

دانلود فیلم تکه های یک زن 2020

هنگامی که تولد مادر جوان در خانه به فاجعه ای غیرقابل فهم ختم می شود ، او ادیسه عزاداری یک ساله را آغاز می کند که باعث می شود روابط با عزیزان در این داستان عمیقا شخصی از زندگی یک زن در کنار زندگی خود بیاموزد.