مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Jan Strathmann

دانلود انیمیشن الفکینز پختن یک تفاوت 2019

دانلود انیمیشن الفکینز پختن یک تفاوت 2019

الفکینز افسانه‌ای کلن کوتوله‌هایی بودند که شب‌ها مخفیانه به صنعت‌گران کمک می‌کردند تا اینکه ۲۰۰ سال پیش توسط همسر بدخواه یک خیاط بیرون راندند. این داستان بازگشت آنهاست.