مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Danilo Beyruth

دانلود فیلم پرنسس یاکوزا 2021

دانلود فیلم پرنسس یاکوزا 2021

وارث نیمی از میراث یاکوزا اتحادی با یک غریبه که معتقد است شمشیر باستانی دو سرنوشت آنها را به هم متصل می کند، ایجاد کند. اکنون او قصد دارد نبردی را برای بدست آوردن نیم دیگر میراث یاکوزا ترتیب ببیند...