مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Cornell Woolrich

دانلود فیلم پنجره پشتی 1954

دانلود فیلم پنجره عقبی 1954

عکاسی حرفه ای در حادثه ای پای چپش شکسته است و مشغول سپری کردن دوران نقاهت خود در آپارتمانی در شهر نیویورک است و از پنجره اتاق رفتار همسایگان را زیر نظر دارد ...