مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Antonia Campbell-Hughes

دانلود فیلم کوردلیا 2019

دانلود فیلم کوردلیا 2019

به دنبال حادثه ای در گذشته ، کوردلیا اکنون با خواهر دوقلوی خود ، کارولین ، در آپارتمان زیرزمین پدر فقیدشان زندگی می کند.