مطالب برگزیده

فیلم و سریال های با برچسب تصاویر انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته ‌قلقلی 2009

دانلود انیمیشن سریالی ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی • فیلمر

دانلود انیمیشن سریالی ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی

این کارتون سریالی دوران دبیرستان فلینت لاکوود مخترع نوجوان و عجیب و غریب را نشان می دهد. او با دختری که تازه به شهر آمده به نام سم سپارک که خبرنگار است آشنا می شود و این دو به همراه چند نفر دیگر از جمله پدر فلینت ماجراجویی های خود را آغاز می کنند…

دانلود انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته‌ قلقلی 2 2013

دانلود انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته‌ قلقلی 2 2013

Flint Lockwood در حال حاضر در کمپانی The Live Corp برای Chester V کار می کند . ولی او مجبور است پست خود را واگذار کند با این که با دستگاه های کارخانه کاملا آشنا است .

دانلود انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته ‌قلقلی 2009

دانلود انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته ‌قلقلی 1 2009

مخترع جوان و با استعداد که از کودکی دست به اختراعات عجیب غریب می زده اما هیچ یک از اختراعاتش بدردبخور نبوده، تا اینکه مردم شهر دچار مشکل می شوند و منبع اصلی درآمد شهر, کارخانه ی کنسروسازی ساردین, تعطیل می شود،این بار دستگاهی را اختراع می کند که آب را به غذا تبدیل می کند و تبدیل به یک قهرمان محلی می شود اما …

به زودی در فیلمر