مطالب برگزیده

فیلم و سریال های با برچسب بازیگران فیلم Double Indemnity 1944

دانلود فیلم غرامت مضاعف 1944

دانلود فیلم غرامت مضاعف 1944

والتر نف زخمى وارد دفتر كارش مىیشود و خطاب به دستگاه ضبط صدا ماجراى خود را تعریف میكند: این كه چطور به عنوان مأمور بیمه به خانه‏ ى آقاى دیتریكس رفت و به خانم خانه، فیلیس، دل باخت، طورى كه قبول كرد در نقشه‏ ى قتل شوهر ثروتمندش و تصاحب حق بیمه با او هم‏دستى كند...

به زودی در فیلمر