مطالب برگزیده

فیلم و سریال های با برچسب بازیگران فیلم آشوب 1985

دانلود فیلم آشوب 1985

دانلود فیلم آشوب 1985

پادشاهی ستمگر که برای گسترش قلمرو خود به جنگ و خونریزی می پرداخت، در اواخر عمر اموال خود را بین پسرانش تقسیم و پسر بزرگتر را به عنوان وارث انتخاب می کند. ولی پسر کوچک از این اتفاق ناراضی است و او را ترک می کند.

به زودی در فیلمر