مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Yu-na Eom

دانلود فیلم ماموریت سری 2019

دانلود فیلم ماموریت سری 2019

این فیلم در دهه 1940 اتفاق می افتد. زمانیکه کره در اشغال ژاپن بود مردم کره باید به زبان ژاپنی صحبت می کردند. مردی به نام کیم پان سو که نمیداند چگونه ژاپنی حرف بزند و بنویسد بارها به همین دلیل زندانی می شود.