مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Phontharis Chotkijsadarsopon

دانلود سریال ماجراهای مدرسه

دانلود سریال ماجراهای مدرسه

پس از فرا رسیدن تاریکی شب، اتفاقات هولناکی در راهروهای مدرسه رخ می دهند. در طول روز، ساختمان مدرسه متعلق به دانش آموزان است اما با آمدن شب، ماجرا عوض می شود.