مطالب برگزیده

فیلم و سریال های André Silva Santos

دانلود فیلم بچه های آملیاس 2024

دانلود فیلم بچه های آملیاس 2024

ادوارد به دنبال خانواده بیولوژیکی در پرتغال است. اما گذشته مشترک آنها راز تاریکی در خود دارد که برای همیشه درک او از هویت و منشاء خود را تغییر خواهد داد.