مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Yang Shu

دانلود فیلم کارآگاه دی قاتل تک و تنهای آسمان ها 2020

دانلود فیلم کارآگاه دی قاتل تک و تنهای آسمان ها 2020

هرکسی که به دختر نزدیک باشد از راه های غم انگیزی مرده است ، آیا این به خاطر سرنوشت بیمار او است یا این کار قصد سو بیمار است؟ کارآگاه دی باید با عقل خود معما را حل کند.