مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Siddique

دانلود فیلم بجویید تا بیابید 2024

دانلود فیلم بجویید تا بیابید 2024

حول دو جنایت بزرگ که کرالا را تکان داد و تحقیقات بعدی در مورد پرونده ها توسط sop می چرخد.

دانلود فیلم گارودان 2023 • فیلمر

دانلود فیلم گارودان 2023

هاریش مدهاو یک پلیس ساده و نیشانت یک استاد کالج درگیر جنایتی می شوند و یکی باید برای صداقت خود بجنگد و دیگری باید برای عدالت بجنگد.

دانلود فیلم هندی ببر 2022 • فیلمر

دانلود فیلم هندی ببر 2022

یک کشاورز در کوتایام هند با پلیس محلی درگیر می شود و دامنه این درگیری به کلیسا ، دولت و ... کشیده می شود...

دانلود فیلم دریشیام 2 2021

دانلود فیلم دریشیام 2 2021

یک داستان جذاب از تحقیقات و خانواده ای که توسط آن تهدید می شود. آیا جورج کوتی این بار می تواند از خانواده اش محافظت کند؟

دانلود فیلم رانندگی شبانه 2022

دانلود فیلم رانندگی شبانه 2022

زوج جوانی که در حال رانندگی هستند با یک تصادف روبرو می شوند. آنها در یک مثلث بین پلیسی که حادثه را بررسی می‌کند و شخصیت سیاسی فاسدی که در تعقیب آنهاست، قرار می‌دهد