مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Prasanna

دانلود فیلم پادشاه کوتا 2023 • فیلمر

دانلود فیلم پادشاه کوتا 2023

در یک شهر بدنام و پر از جنایت، کانان بهای و گروهش کنترل را به دست دارند. افسر پلیس جدید شهر برای مقابله با آن ها نقشه می کشد تا یاغی حاکم قدیمی شهر را به آنجا برگرداند...