مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Paul Caesar

دانلود فیلم رهگیر 2022

دانلود فیلم رهگیر 2022

یک کاپیتان ارتش مجبور می شود از سال ها آموزش تاکتیکی و تخصص نظامی خود استفاده کند، زمانی که یک حمله هماهنگ همزمان ایستگاه رهگیر موشکی از راه دور را که او فرماندهی آن را بر عهده دارد، تهدید می کند...