مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Henry Daniell

دانلود فیلم دیکتاتور بزرگ 1940

دانلود فیلم دیکتاتور بزرگ 1940

در سال‏هاى جنگ جهانى اول در کشور تومانیا ، سربازى به نام چارلى بر اثر سانحه‏ ى سقوط هواپیما حافظه ‏اش را از دست می‏دهد. او وقتى چشم باز می‏کند خود را در یک آسایشگاه روانى می‏یابد و پس از مدتى که طى آن حاکمیت کشور به دست دیکتاتورى به نام هینکل افتاده از آن جا مرخص می‏شود و به …