مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Ewen Leslie

دانلود فیلم غریبه 2022

دانلود فیلم غریبه 2022

دو مرد در هواپیما با هم سر صحبت را باز می کنند و دوستی ای میان آن ها شکل می گیرد. برای هنری تیگ که از یک عمر کار بدنی و ارتکاب جرم خسته شده، این آشنایی رویایی به حقیقت پیوسته است.