مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Darrick Claiborne

دانلود فیلم من میتوانم صحبت کنم 2017

دانلود فیلم من میتوانم صحبت کنم 2017

یک زن سالخورده به طور مداوم به اداره محلی در مورد اشتباهاتی که او هر روز در اطرافش میبیند شکایت میکند. در طول راه، او یک دوستی غیرمعمول با مامور اداره خدمات مدنی را آغاز می کند که همین امر باعث می شود او آموزش زبان انگلیسی را شروع کند ...