مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Danish Husain

دانلود فیلم کلاس دهم 2022

دانلود فیلم کلاس دهم 2022

سیاستمداری بی سواد به زندان میفته، اما آنجا سعی میکند درس بخواند و در امتحان دیپلمی که رد شده شرکت کند تا دوباره به وزارت برگردد اما همه چیز طبق روال او پیش نمی‌رود.