مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Daniela Kong

دانلود فیلم بی‌ بازگشت 2022

دانلود فیلم بی‌ بازگشت 2022

به دنبال وقوع یک فاجعه در زمین، کل سیاره در مه سمی پوشیده شده است. حال خدمه یک ایستگاه فضایی باید تصمیم بگیرند که آیا جان خود را برای رسیدن به خانه و جستجوی بازماندگان به خطر بیندازند یا در "سیستم همزیستی جلبک" ایستگاه امن بمانند.