مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Clayton Nemrow

دانلود فیلم اولین گاو 2019

دانلود فیلم اولین گاو 2019

یک آشپز تنها، کم حرف و البته ماهر به غرب سفر میکند و به یک گروه از شکارچیانی که در منطقه اورگان مستقر شده بودند، می پیوندد. او در طی این مدت به دنبال کسب ثروت خودش هم بود اما مدت زیادی طول نمی‌کشد که…