مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Charles Guess

دانلود سریال فرار بزرگ با مورگان فریمن

دانلود سریال فرار بزرگ با مورگان فریمن

مورگان فریمن به بررسی فرارهای زندگی واقعی از زندان می پردازد که توجه عموم را به خود جلب کرده است و دیدگاهی از نزدیک و شخصی از آنچه زندانیان در اجرای فرار خود با آن روبرو هستند را به نمایش می گذارد.