مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Bora Akkas

دانلود فیلم زخم های مادرم 2016

دانلود فیلم زخم های مادرم 2016

در این فیلم تلاش صالح که در پرورشگاه بزرگ شده برای یافتن خانواده اش و اتفاقاتی که در پیرامون این موضوع رخ داده به تصویر کشیده شده است.