مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Alistair Petrie

دانلود فیلم نفرین شده 2021

دانلود فیلم نفرین شده 2021

قرن نوزدهم فرانسه، یک تهدید مرموز و احتمالاً فراطبیعی دهکده کوچکی را تهدید می کند. جان مک براید، یک آسیب‌شناس، به شهر می‌آید تا خطر را بررسی کند و ...

دانلود سریال چرا از اوانز نپرسیدند

دانلود سریال چرا از اوانز نپرسیدند

آخرین سخنان مرموز یک مرد در حال مرگ، پسر یک فرد بانفوذ به نام بابی جونز و دوست او را برای کشف حقیقت معمای این جنایت، وارد یک ماجراجویی پیچیده می‌کند و...