مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Aditya Roy Kapoor

فیلم گمراه 2023

دانلود فیلم گمراه 2023

در حین تحقیقات در مورد یک قتل ، پلیس با مشکل بزرگ و غیرمنتظره ای روبرو می شود . زیرا متوجه می شوند دو شخص با ظاهر کاملا مشابه ، مظنون اصلی قتل هستند...

دانلود فیلم زندگی عزیز 2016 • فیلمر

دانلود فیلم زندگی عزیز 2016

فیلمبرداری جوان و آینده دار به نام کایرا، از زندگی خود ناراضی است و آرزوی برخورداری از یک زندگی ایده آل را در سر می پروراند. در ادامه، یک روانشناس آزادمنش به نام دکتر جهانگیرخان به کایرا کمک می کند تا نگرش تازه ای را در مورد زندگی بدست آورد و...

دانلود فیلم Ludo 2020

دانلود فیلم لودو 2020

یک گلچین کمدی تاریک ، که قرار بود در مرکز زندگی غیرقابل اجتناب از زندگی باشد و دارای چهار داستان متفاوت است که در یک مترو بسیار جذاب هند قرار دارد.