مطالب برگزیده

فیلم و سریال های فرید قبادی

دانلود فیلم قصیده گاو سفید

دانلود فیلم قصیده گاو سفید

مینا زنی سی و پنج ساله که شوهرش به علت قتل عمد قصاص شده ، اکنون زندگی سخت و بی رمقی را می گذراند. این شرایط زمانی پیچیده تر می شود که مردی نزد پلیس آمده با ارائه شواهد ، اعترافاتی می کند که زندگی مینا را در مسیری جدید قرار می دهد.

دانلود فیلم شعله ور

دانلود فیلم شعله ور

داستان فیلم زندگی مردی را روایت میکند که احساس میکند عددی نشده و این احساس او تمام زندگیش اش را تخت تاثیر قرار میدهد