مطالب برگزیده

فیلم و سریال های ثنا حاجی زاده

دانلود فیلم کمدی انسانی

دانلود فیلم کمدی انسانی

فیلم یک کمدی موقعیت از زندگی تراژیک فردی است که می بایست علیرغم خواست درونی اش همرنگ با مردم پیرامونش زندگی کند.