مطالب برگزیده

فیلم و سریال های با برچسب زیرنویس فارسی فیلم کوسه آغاز 2021

دانلود فیلم کوسه آغاز 2021

دانلود فیلم کوسه آغاز 2021

چا وو سول قربانی خشونت در مدرسه که به دلیل واقعه ای پیش بینی نشده در زندان پسران زندانی شده بود با قهرمان هنرهای رزمی ترکیبی، جیونگ دوهیون آشنا می شود و محدودیت هایش را یکی یکی از بین می برد تا انتقام بگیرد و کاری کند کسی که برایش در مدرسه قلدری کرده به سزای کارش برسد.

به زودی در فیلمر