فیلم و سریال های با برچسب بهرام افشاری: لکنت بهتاش «پایتخت 6» برای تمسخر نبود